Wanika Explo - Usługi saperskie, wyburzenia strzałowe, materiały wybuchowe

Usługi saperskie

Wanika Explo w swojej kompleksowej ofercie posiada również wykonywanie usług saperskich.

Usługa obejmuje sprawdzanie i oczyszczanie terenów z niewypałów bądź innych przedmiotów niebezpiecznych, stwarzających realne zagrożenie. Podczas wykrywania przedmiotów niebezpiecznych  następuje ich rozpoznanie i ocena ze względu na stan zagrożenia oraz podjęcie kroków zmierzających do przekazania materiałów do zniszczenia.

Usługi saperskie wykonywane są zarówno na terenach leśny jak i w miejscach przeznaczonych pod inwestycje.

Poza sprawdzaniem i oczyszczaniem terenów z niewybuchów, zajmujemy się również prowadzeniem nadzoru na wszelkiego rodzaju budowach.

Usługi saperskie - niszczenie materiałów wybuchowych

Aktualności

Aktualność z dnia

30 Październik 2014

Konferencja Naukowo - Techniczna

X Jubileuszowa Konferencja Naukowo - Techniczna

Więcej